Dzieci

Wychowanie zgodne z metodą Montessori

Metoda Montessori najczęściej wykorzystywana jest w procesie opieki i edukacji w przedszkolach i placówkach szkolnych i coraz częściej zdobywa uznanie kadry nauczycielskiej. 

Samą metodę wymyśliła ponad 100 lat temu włoska nauczycielka, której założeniami było wychowywanie dziecka nie z wytyczonymi normami, ale przede wszystkim zgodnie z jego indywidualnym etapem rozwoju i możliwościami. Tym samym technika ta opiera się na dawaniu możliwości wyboru maluchowi – jeśli chce czytać książki po prostu to robi, jeśli w danym momencie chce pobawić się samochodzikiem również nie otrzymuje w związku z tym żadnego zakazu. Pomoce edukacyjne są w tym przypadku bardzo pomocne. Zobacz inspiracje jakie są dostępne na rynku pomoce edukacyjne. Zakres jest tak szeroki, że każdy niewątpliwie znajdzie coś dla siebie.

Tym samym dzieci same decydują, w kiedy mają ochotę się uczyć a kiedy bawić i według jakich kryteriów. Co ciekawe, metodę Montessori stosuje się w nauczaniu dzieci już od drugiego roku życia do nawet osiemnastego, zwiększając zakres możliwych pomocy naukowych, sprawnościowych czy kreatywnych. Właśnie o pobudzanie kreatywności i myślenia tutaj chodzi bowiem udowodniono, iż dziecko, które uczy się z własnej woli i w dodatku tego, co sam wybrał lepiej utrwala nabywaną wiedzę.

Oczywiście to, że tempo nauczania dostosowane jest do tempa dziecka nie oznacza, iż nie jest realizowany standardowy program edukacyjny. Wręcz przeciwnie, wiedza przekazywana w dogodny sposób, na przykład przy pomocy kreatywnej zabawy gadżetami ze sklepu online będzie przyswajana z największą przyjemnością.