DzieciEdukacja

Integracja w szkole

Pierwsze szkoły integracyjne powstały w Europie w latach 60-tych. Od początku celem tego rodzaju placówek było włączanie w proces edukacji dzieci obarczonych różnych stopniem niepełnosprawności. W Polsce pierwsze przedszkola, potem szkoły podstawowe i licea z klasami integracyjnymi powstały dopiero na początku lat 90-tych jednak dzisiaj znajdziemy je z łatwością niemal w każdym mieście na terenie kraju.

Najczęściej szkoły integracyjne przyjmują uczniów w upośledzeniem intelektualnym. Na korytarzach można zobaczyć mniej dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich za to dużą grupę stanowią dzieci z autyzmem, aspergerem, ADHD czy zaburzeniami słuchu oraz wzroku.

Klasy w szkołach integracyjnych są mniej liczebne a nas uczniami zawsze pieczę trzyma co najmniej dwóch nauczycieli, którzy zostali specjalistycznie przeszkoleni do pracy z uczniami „bardziej wymagającymi”. Zgodnie z wymaganiami jakie określa pedagogika specjalna grupy dobierane są specjalnie tak, by w każdej klasie znalazły się dzieci z różnymi problemami – to uczy tolerancji, empatii, współpracy bowiem właśnie na tym polega przecież integracja w szkole.

Program nauczania nie różni się tu od tego standardowego jednak przebiega w indywidualnym tempie, dogodnym dla każdego ucznia. Oprócz tego dzieciom zapewniane są zajęcia rewalidacyjne biorąc pod uwagę potrzebę niwelowania zaburzeń, na jakie cierpią.