DzieciEdukacjaZdrowie

Charakterystyczne objawy aspergera

Zespół aspergera to zaburzenia na tle neurologicznym, które diagnozowane są najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym. Objawy są tutaj niezwykle podobne do autyzmu – asperger uznawany jest nawet za łagodna formę autyzmu jednak trzeba wyraźnie zaznaczyć, że są to dwie oddzielne jednostki kliniczne.

Objawy aspergera mogą być typowe jednak nie wszystkie i nie w podobnym natężeniu będą występować u każdej zdiagnozowanej pod tym kątem osoby. Na pewno jednak każda z nich powinna uczęszczać na specjalistyczne zajęcia, terapia zespołu aspergera może sprawić, że dziecko z zaburzeniami będzie w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Sam zespół aspergera ma dosyć charakterystyczne cechy. Wszystkie objawy można zamknąć w kilka głównych ram. To przede wszystkim problemy na tle komunikacyjnym, trudności w nawiązywaniu kontaktów, złe akceptowanie zmian, wyraźne ukierunkowanie na jednego rodzaju zainteresowanie (często nietypowe dla danej grupy wiekowej), niezdarność ruchowa.

Wszystkie te objawy można skutecznie niwelować. Dziecko z aspergerem jest najczęściej silnym introwertykiem, który izoluje się i nie szuka kontaktu z rówieśnikami. Z drugiej jednak strony asperger może objawiać się cechami ekstrawertycznymi, to na przykład potrzeba uwagi, nadpobudliwość. Dzieci obarczone tego rodzaju zaburzeniami mogą być wyraźnie spokojne, wycofane bądź wręcz przeciwnie, nerwowe a nawet agresywne.

Właśnie dlatego, że objawy tego rodzaju zaburzenia są tak różne to trudno aspergera zdiagnozować. Niejednokrotnie dzieci z aspergerem uznawane są na przykład za samotników czy tez geniuszy – okazuje się, że asperger bardzo często wywołuje silne zainteresowania dziecka w dziedzinie zupełnie nietypowej dla kilkulatków. Często szokiem jest na przykład zainteresowanie astronautyką czy matematyką jeśli weźmiemy pod uwagę ogólną populację przedszkolaków.