Sport

Kto może zrobić kurs instruktora boksu?

Kurs instruktora boksu składa się zarówno z zajęć praktycznych jak i teorii. Chociaż jest on marzeniem wielu to niestety nie każdy może go ukończyć. Jakie wymagania stawiane są więc przed ochotnikami?

Przede wszystkim przyszły instruktor boksu musi być pełnoletni i wykazywać co najmniej wykształcenie średnie. Najczęściej do tego rodzaju kursu mogą przystąpić osoby, które nie były wcześniej karane. Ponadto musi cechować je doskonała kondycja i pełne zdrowie (przed przystąpieniem do kursu sprawdzane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania tego rodzaju sportu).

Na kurs instruktora boksu uczęszczają najczęściej osoby, dla których ta sztuka walki jest pasją i oddają się jej w 100%. Hobby przeradza się u nich niejako w sposób na życie a uprawnienia, jakie mają szansę zdobyć pozwolą im połączyć przyjemne z pożytecznym i zarabiać, przekazując wiedzę i umiejętności praktyczne innym.

Warto wiedzieć, że kurs instruktora boksu, to nie tylko zajęcia praktyczne, ale również teoretyczne w formie wykładów. To na nich przekazywana jest wiedza o boksie, która pozwala jeszcze bardziej zgłębiać tajniki tego sportu. Każdy kursant musi również przygotować się na odbycie kilkudziesięciu godzin praktyk. Co istotne, kurs jest tylko podstawą, która daje uprawnienia do nauczania innych, tak naprawdę każdy miłośnik boksu dokształca się dodatkowo sam, czytając na przykład fachową literaturę czy uczęszczając na różnego rodzaju, kierunkowe kursy.