Usługi

Na czym polega psychoterapia grupowa i jakie są jej rodzaje?

W trudnych momentach życiowych pomoc innych osób wydaje się być nieoceniona. Ludzie w charakterze istot społecznych mają potrzebę kontaktowania się z innymi osobnikami. Brak wsparcia powoduje, iż popadamy w apatię, co prowadzi do pogorszenia naszego samopoczucia.

Praca w grupie jest skutecznym sposobem leczenia, gdyż pozwala nam otwierać się na innych ludzi i udzielać sobie wzajemnej pomocy. Taka forma psychoterapii posiada wiele zalet. Obecność innych ludzi sprawia, iż radzenie sobie z trudnymi sprawami i problemami staję się zdecydowanie łatwiejsze. Psychoterapia grupowa jest istotnym elementem uzdrawiania ludzi cierpiących na choroby psychiczne, wywołane trudnymi przejściami bądź wymierzoną przeciwko nim przemocą. Zależnie od potrzeb terapii oraz jej założeń różne są jej intensywności spotkań jak i liczebność uczestników grup terapeutycznych. Jeśli taka terapia przeprowadzana jest w wyspecjalizowanym ośrodku bądź też szpitalu, zajęcia mogą odbywać się każdego dnia. Należy jednak pamiętać, że o potrzebie rozpoczęcia psychoterapii grupowej powinien zadecydować psycholog. Konstancin, Warszawa oraz inne duże miasta są miejscem, gdzie bez obaw możemy udać się po pomoc specjalistyczną.

W przypadku zaburzeń osobowości dobrą formą pracy jest psychoterapia grupowa. Dysfunkcja trwałych zachowań takiego pacjenta nie jest łatwa do zniwelowania, lecz jesteśmy w stanie zredukować cierpienie wywołane trudnościami funkcjonowania w społeczeństwie, jak również wpłynąć na poprawę samopoczucia i kontaktów z innymi ludźmi. Tak samo dobre rezultaty daje psychoterapia grupowa podczas pracy ze schizofrenikami, jak i osobami cierpiącymi na inne psychozy.

Psychoterapie grupowe dzielimy głównie na dwie grupy: grupę zamkniętą gdzie wszyscy uczestnicy terapii rozpoczynają i kończą leczenie w tym samym momencie oraz grupę otwartą, która funkcjonuje cały czas. Nie jest ona określona ramami czasowymi, jedni pacjenci kończą swoją terapię, a drudzy dopiero ją rozpoczynają.