Ciekawostki

Ile kosztuje rozwód w Kielcach?

Rozwody to niestety coraz częściej pojawiające się sprawy na wokandach sądowych. Wiele z nich wynika z nieporozumień pomiędzy małżonkami, a także zbyt pochopnym podjęciem decyzji o ślubie w przeszłości. Dobry adwokat od rozwodów w Kielcach pomaga zarówno w kontaktach ze stronami postępowania, reprezentuje interesy klienta przed sądem oraz pomaga w przygotowywaniu dokumentacji, np. pozwów rozwodowych.

Chcesz dowiedzieć się, ile kosztuje adwokat od rozwodów w Kielcach? Wiele zależy od tego, jaki jest zakres pracy adwokata oraz jak bardzo skomplikowana jest sprawa rozwodowa. Im więcej rozpraw przed sądem, tym droższe będą usługi adwokata. Oczywiście wynagrodzenie prawnika w przypadku rozwodu to niejedyne koszty, jakie ponoszą strony postępowania. Na etapie składania pozwu rozwodowego do sądu, musisz liczyć się z opłatą sądową na poziomie 600 złotych. Warto dodać, że sądy zajmujące się także sprawami o podział majątku pobierają opłaty w wysokości dodatkowych 300 złotych lub 1000 złotych – tutaj kwota zależy od metod podziału majątku. Porozumienie stron w tej kwestii jest bardziej opłacalne, aniżeli sporny podział majątku z mocną ingerencją sądu.

Uwaga! Jeśli małżeństwo w trakcie trwania sprawy rozwodowej ma dzieci, warto zainwestować dodatkowe 100 złotych, aby zabezpieczyć roszczenia o kontakty z dzieckiem. 

Jeśli stronę w trakcie postępowania rozwodowego reprezentuje adwokat od rozwodów w Kielcach musisz też liczyć się z opłatą skarbową od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych na rzecz właściwego Urzędu Miasta.

Kto ponosi koszty związane z rozwodem w Kielcach?

Adwokat od rozwodów w Kielcach najczęściej pobiera swoje wynagrodzenie w zależności od zakresu świadczonych usług oraz poświęconego czasu na daną sprawę rozwodową. Koszty związane z pracą adwokata ponosi zawsze każda ze stron, która zdecyduje się na takie usługi. Jeśli chodzi o koszty sądowe – tutaj opłaty ponosi strona, która przegra postępowanie sądowe. Jeśli związek małżeński zostanie zakończony za porozumieniem stron, opłaty sądowe są podzielone po połowie na rzecz każdej ze stron postępowania. Co ciekawe, sąd może zasądzić, że strona przegrana pokrywa też koszty prawnika strony przeciwnej, ale maksymalnie do kwoty 4320 złotych. 

Osoby znajdujące się w naprawdę trudnej sytuacji finansowej poniosą tylko koszty wynagrodzenia, które pobiera prywatny adwokat od rozwodów w Kielcach. Do sądu można złożyć wniosek o zwolnienie z ponoszenia kosztów, a nawet tych związanych z przyznaniem adwokata z urzędu w związku ze słabą sytuacją materialną gospodarstwa domowego.