Ciekawostki

Ubezwłasnowolnienie i nadzór elektroniczny

Skomplikowane sytuacje w rodzinie mogą wpłynąć na to, że może zachodzić konieczność ograniczenia w przypadku danej osoby decydowania o swoich sprawach. Są to bardzo złożone sytuacje. Może chodzić o patologie albo choroby przewlekłe lub nieuleczalne. Najczęściej, jeżeli już w grę zaczyna wchodzić sprawa o ubezwłasnowolnienie, to są to bardzo trudne decyzje — pojawiać się będą dylematy moralne. Bardzo często osoba, wobec której ma być zastosowany takie ograniczenie, nie zgadza się z taką decyzją i wówczas występują konflikty. Zawsze niezbędna jest pomoc prawnika. Radca prawny albo adwokat pomaga przygotować całą dokumentację i może także występować w roli negocjatora.

Kiedy może być zastosowane ubezwłasnowolnienie?

Bardzo często sprawa o ubezwłasnowolnienie będzie się toczyć przed sądem, gdy w przypadku konkretnej osoby występuje choroba psychiczna. Powodem może być także zaawansowany wiek. Rozwiązanie takie może być stosowane również w przypadku niedorozwoju umysłowego albo narkomani i pijaństwa. W najbardziej skomplikowanych sprawach, gdy występuje wejście w kolizję z prawem, stosowany może być także równolegle nadzór elektroniczny. Jest to często dobrze widziana alternatywa w stosunku do odbywania kary w zakładzie zamkniętym. Urządzenie o wyglądzie zegarka z nadajnikiem pozwala na monitoring w domu skazanego. Rozwiązanie takie stosuje się w przypadku niewysokich kar i to dobry wariant w przypadku osób, na które jeszcze nie oddziaływało zjawisko recydywy.