UrodaZdrowie

Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

Dla wielu osób prywatnych jak i firm producenckich oferujących produkty kosmetyczne możliwość zaoferowania najwyższej jakości produktu ma wyjątkowo duże znaczenie. Jakby nie było chodzi tu, bowiem o zdrowie każdego potencjalnego użytkownika danego rodzaju produktu. Raport bezpieczeństwa kosmetyku, może czy też raczej właściwie powinien zostać wykonany w kategorii kosmetyków, chemii gospodarczej oraz różnego rodzaju leków wchodzących na rynek. I chociaż w każdym z przypadków są nieco odmienne procedury to głównym zagadnieniem raportu jest wykazanie skuteczności działania. Raport powinien także ukazywać zasadność zastosowania oraz możliwość wystąpienia pewnych mniej lub bardziej dokuczliwych skutków ubocznych. W raporcie bezpieczeństwa kosmetyku powinny znajdować się ściśle ustalone przez Komisję Europejską różnego rodzaju czynności, do których należą między innymi:

– ocena wszystkich właściwości produktu kosmetycznego, ocena ta jest lub może być wykonywana w formie metody próby naskórkowej. Badanie to oczywiście musi być w pełni zgodne z aktualnie obowiązującymi standardami europejskimi,

– badania aplikacyjne, które w zależności od rodzaju zastosowania i formy przeznaczenia mogą obejmować różne metody. Każde z badań powinno zostać przeprowadzone przez doświadczonego specjalistę,

– ocena wpływu produktu kosmetycznego na organizm ludzki. Ocena ta powinna zostać przygotowana z uwzględnieniem możliwości wystąpienia składników toksykologicznych. Charakterystyka tych składników powinna uwzględniać strukturę chemiczną oraz poziom i stopień kontaktu z ciałem. Powinna także zawierać wyjaśnienie przyczyny tego rodzaju stanu rzeczy,

Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego może wykonać sam producent jak też firma zewnętrzna posiadająca odpowiednie uprawnienia dla tego rodzaju działań.