Biznes

Pracownicy ze wschodu

Jeszcze do niedawna najczęściej to Polacy wyjeżdżali do pracy za granicę. Wielka Brytania, Irlandia i Niemcy to tylko niektóre z kierunków emigracji naszych rodaków. Dzisiaj jednak Polacy coraz częściej znajdują pracę w kraju, a do Polski przyjeżdżają pracownicy ze wschodu.

Wyjazdy zarobkowe Polaków

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wielu naszych rodaków spakowało walizki i wyjechało za chlebem do państw, które otworzyły swój rynek pracy. Wśród tych krajów były przede wszystkim Wielka Brytania i Irlandia. Gospodarki tych państw rozwijały się wówczas bardzo szybko i potrzebowały rąk do pracy na różnych stanowiskach. Okazję tę wykorzystali Polacy, którzy nierzadko nie mogli znaleźć pracy w kraju lub ich zajęcia nie pozwalały im na godziwe utrzymanie.

Obecna sytuacja w Polsce

Obecnie sytuacja na polskim rynku uległa zmianie. Coraz więcej pracodawców narzeka, że ma bardzo poważne trudności ze znalezieniem pracowników. Wynika to głównie z faktu, iż na rynek pracy wchodzą kolejne roczniki osób urodzonych w trakcie niżu demograficznego. Do tego pewnym problemem będzie również fakt, iż z rynku pracy znikać będą osoby urodzone w powojennym wyżu demograficznym. Wiele ludzi odejdzie po prostu na emerytury.

Pracownicy ze wschodu

Pewnym lekarstwem na przedstawione powyżej problemy są pracownicy ze wschodu. Chodzi tutaj przede wszystkich o imigrantów przybywających do Polski z Ukrainy i, ewentualnie, Białorusi. Ukraina to kraj pogrążony w politycznym chaosie, gdzie większość ludzi odczuwa niepewność jutra. Dodatkowo, zagrożenie stanowi stan wojny z Rosją. Z kolei wielu Białorusinów posiada Kartę Polaka, przez co mogą korzystać z ułatwień przy wjeździe do Polski. Nic więc dziwnego, że nasi sąsiedzi ze wschodu coraz częściej podejmują zatrudnienie nad Wisłą.

Niezależnie od kraju sytuacja na rynku pracy jest dość dynamiczna. Dotyczy to szczególnie Polski, gdzie zachodzą pewne trendy demograficzne. Eksperci już dawno temu sygnalizowali o tym, że w naszym kraju może za kilka lat zabraknąć rąk do pracy. Rozwiązaniem tego problemu wydają się być pracownicy ze wschodu.