DzieciEdukacja

Metoda Montessori – dobry sposób nauczania

O szkole, która wykorzystuje metodę Montessori to nauczania z całą pewnością nie można powiedzieć, że jest to szkoła bezstresowa. Na pewno jest to jednak placówka, w której zatrudnieni nauczyciele nie używają czynnika, jakim jest presja czy strach w nauczaniu dzieci.

Metoda Montessori, która jest coraz częściej wykorzystywana w ramach rozwoju dzieci w przedszkolach oraz klasach wczesnoszkolnych zakłada przede wszystkim dbanie o indywidualne spełnianie potrzeb każdego wychowanka. Tutaj nie traktuje się grupy jako ogółu natomiast jako zbiór indywidualności, z których każda ma inne potrzeby i oczekiwania.

 

Co więcej, nauczanie w myśl metody Montessori to rozwój dziecka wielu płaszczyznach. To nie tylko nauka samodzielności, kreatywności czy samoświadomości, ale także całkowita tolerancja. Tutaj rolą nauczyciela jest nie tyle przekazywanie wiedzy co wspieranie ucznia w jego zdobywaniu. To ogromna różnica, ponieważ ucząc się zgodnie z metodą Montessori każdy ma szansę na zdobywanie wiedzy, nie ma tu miejsca na gonienie innych z materiałem czy omijanie poszczególnych bloków tematycznych.

Zabawki kontrastowe dla dzieci

Z całą pewnością metoda Montessori wzbudza w dzieciach ciekawość świata, nie zabija wyobraźni a wręcz ją kształtuje. Tutaj dziecko samodzielnie wybiera, czego chce się uczyć czy czym bawić. Oczywiście, istotna jest rola nauczyciela, który ukierunkowuje dziecko natomiast własne wybory i brak presji czy przymusu nauczania odnoszą tu spektakularne sukcesy. To nowoczesna szkoła, gdzie bierze się pod uwagę nie tylko wytyczony program kształcenia, ale przede wszystkim potrzeby każdego dziecka. Po więcej inspiracji odsyłamy do sklepu: https://raczkujemy.pl/zabawki-kontrastowe/.