Biznes

Jak działa filtr dyskowy Hydrotech?

Pierwsza generacja filtrów dyskowych Hydrotech do filtracji mechanicznej pojawiła się na światowym rynku od 1995 roku. Była wprowadzona przez szwedzką firmę Hydrotech, będącą częścią grupy Veolia Water Technologies.

Konstrukcja filtrów dyskowych Hydrotech jest bez wątpienia unikalna. Wyróżniają się własnym projektem oraz praktyczną budową, co przyczynia się do ich licznych zalet. Filtry Hydrotech bez wątpienia przyczyniły się do rewolucji w obszarze urządzeń do filtracji ścieków i uzdatniania wody. To pozwoliło szybko osiągnąć firmie Hydrotech – Veolia Water Technologies pozycję lidera i zdobywając tytuł najchętniej wybieranego producenta własnych rozwiązań..

Warto wspomnieć, że filtry dyskowe Hydrotech to jedna z tańszych i jednocześnie najefektywniejszych technologii oczyszczania ścieków, która cieszy się wysokim powodzeniem i skutecznością.

Filtry dyskowe – najskuteczniejsza metoda filtracyjna

Filtry dyskowe Hydrotech nadal pozostają jednym z najefektywniejszych, najtańszych i przez to najchętniej wybieranych rozwiązań filtracyjnych. Usuwają ponad 90% zawiesin i mechanicznych zanieczyszczeń, a ponadto nie wymagają dodatkowego dozowania środków chemicznych. Filtry dyskowe Hydrotech – Veolia Water Technologies charakteryzuje sprawdzona technologia, nad której usprawnieniem firma stale pracuje, aby dostarczać najlepsze rozwiązania w zakresie filtracji.

Do tej pory firma Hydrotech – Veolia Water Technologies może się pochwalić ponad 14 000 dostarczonych urządzeń filtracyjnych.. Ponad 3 000 urządzeń filtracyjnych pracuje w komunalnych oczyszczalniach ścieków, przyczyniając się do poprawy poziomu życia lokalnych społeczności.

Zalety stosowania filtrów dyskowych

Znaczącym problemem jest rosnące stężenie substancji odżywczych, które stanowią pożywkę dla drobnoustrojóww odbiornikach wody. Filtry Hydrotech dostarczają zapewniają redukcję fosforu w zanieczyszczeniach stałych oraz związkach rozpuszczonych w wodzie, a to wszystko z pomocą instalacji o niewielkich wymiarach.

Do największych zalet filtrów dyskowych możemy zaliczyć:

  • wysoką stabilność technologii,
  • możliwość dostosowania do technicznych wymagań klienta,
  • konstrukcja systemu, która ułatwia zaimplementowanie w istniejących obiektach lub w połączeniu z innymi procesami

Dlaczego akurat Hydrotech?

Filtry Hydrotech stanowią najdoskonalszą barierę wobec wielu rodzajów zanieczyszczeń w instalacjach oczyszczania ścieków. Ponadto pomagają spełnić wszystkie normy, jakie są odgórnie stawiane wobec oczyszczonych ścieków odprowadzanych z oczyszczalni.

Filtry dyskowe Hydrotech tworzą znakomitą barierę dla związków obecnych w zawiesinie. Redukują wspomniane związki do poziomu 80%!

Firma Veolia Water Technologies od lat skutecznie opracowuje optymalne technologie i systemy  dla gospodarki wodno-ściekowej w oparciu o wysokie wymagania klientów. Spółka może poszczycić się stosowaniem innowacyjnych rozwiązań oraz zatrudnianiem wysoce wykwalifikowanej kadry inżynierów. Od początku swojej działalności Hydrotech – Veolia Water Technologies zajmuje pozycję lidera na światowym rynku w obszarze mikrofiltracji dla instalacji komunalnych.